Accountantskantoren

Als accountant bent u dé adviseur en vertrouwenspersoon voor uw relaties. Regelmatig wordt u om advies gevraagd als het gaat om pensioen – en andere inkomensgerelateerde voorzieningen.

Om pensioenvraagstukken te kunnen beantwoorden moet u diep in de materie duiken.

Pensioen en de regelgeving is door de jaren heen steeds complexer geworden. Daardoor is het lastig uw pensioenkennis volledig up-to-date te houden. Tegelijkertijd verwacht uw cliënt wel een deskundig advies.

We zijn uw businesspartner op het gebied van pensioenen. Waarmee kunnen we u en uw klanten van dienst zijn:

DGA (Direct Groot Aandeelhouder) - pensioen
In uw bedrijfstak wordt pensioen vaak benaderd vanuit fiscale invalshoek. Dat is zeker logisch als het de pensioenregeling van de DGA betreft. Om deze reden ligt het accent bij de dienstverlening binnen accountantskantoren dan ook vaak bij de fiscale sectie. We bezien het DGA pensioen vanuit een breed perspectief waarin wij ook de praktische en juridische kant belichten.

Onze dienstverlening kan o.a. bestaan uit: Collectief pensioen
We benaderen pensioen voor werknemers mede vanuit de controlefunctie van de accountant. Hierbij concentreren we ons op de controletaak van de accountant, zowel t.b.v. de controlepraktijk als de samenstelpraktijk. Pensioen t.b.v. werknemers vertegenwoordigt vaak de grootste verplichting van een rechtspersoon en in het kader van artikel 2: 362 BW vereist dit de nodige aandacht.

We hebben enkele instrumenten ontwikkeld die u als accountant kunnen ondersteunen bij uw advisering naar uw klant. Daarnaast kunnen we u van dienst zijn bij de complexere vraagstukken.

Onze dienstverlening kan o.a. bestaan uit: