Advocatenkantoren

In de regel treedt u als advocaat op als vertrouwenspersoon voor uw relaties.

Maar zoals elke adviseur zult ook wel eens benaderd worden met vragen die eigenlijk niet tot uw directe disciplines behoren. De pensioenvraagstukken kunnen daar een voorbeeld van zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van fusies en vervolgens het veranderen van de pensioenuitvoerder of de pensioentoezegging.

Toch wilt u graag uw relatie helpen bij de specifieke vraag die op dat moment aandacht behoeft. De dienstverlening van Pensioen Plus biedt een prima oplossing. Zo kunt u ons inschakelen als extern deskundige om een vraagstuk ten behoeve van relaties uit uw adviespraktijk op te lossen. We kunnen in opdracht van u werken, maar ook in opdracht van uw relatie. Meestal is dit afhankelijk van de vraagstelling.

Uiteraard voldoen we aan alle eisen die de Wft aan ons als pensioenadviseur stelt. Zo volgen onze pensioenadviezen altijd de door de AFM gepubliceerde leidraad 2e pijler pensioen advisering.

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiŽnte wijze, dat is waar Pensioen Plus voor staat.

Pensioen Plus kan u ook op deskundige wijze ondersteunen bij vraagstukken rondom echtscheiding.

Waarvoor kunt u bij ons terecht: Communicatie en training
Samen met PensioenDidact is een trainingsprogramma samengesteld speciaal voor adviseurs (advocaten en mediators) die dagelijks met scheidingszaken te maken hebben. Ons trainingsprogramma is door de orde van advocaten positief beoordeeld. Door het volgen van het trainingsprogramma kunt u de voorgeschreven studie - uren verkrijgen.

Info: www.pensioendidact.nl